Kezdőlap

Sok édesanya számára fontos kérdés, hogy a gyermekkel töltött első hónapok, évek után van-e lehetősége választani az otthon maradás vagy a munkavállalás között. A gyermekintézmények túlzsúfoltak, így nagy létszámú csoportokban működnek, mégis sok felvételi kérelmet kell helyhiány miatt visszautasítani. A hiányzó férőhelyek pótlására szolgálhat a családi bölcsőde, mely egészen pici: 20 hetestől óvodás korig fogad gyerekeket. Ez azt jelenti, hogy bölcsőde helyett családi bölcsődében is megoldható a gyerekek életkoruknak megfelelő nappali felügyelete és étkeztetése.

Ezt a szükségletet figyelembe véve hoztuk létre az egyházi fenntartású, de felekezetközi CSIPET CSAPAT CSALÁDI BÖLCSŐDE intézményét. A város szívében csendes, hangulatos környezetben, az imaház közvetlen szomszédságában, (azzal osztatlan telken-vagyis hatalmas füves-virágos udvarral) szeretetteljes, családias légkörben működő bölcsőde mottója:

„Megkülönböztetett figyelem – Tudatos törődés”

Mivel -nagy örömünkre- a szülők és gyermekek elégedettsége, és az állandósult nagyobb kereslet miatt igény merült fel még egy bölcsőde kialakítására,így jött létre a Napraforgó Családi Bölcsőde is – helyileg ugyanabban a házban, ugyanolyan feltételekkel, engedéllyel.

Küldetésünk:
Az általános, bibliai alapokon álló erkölcsi értékeket éppúgy szeretnénk közvetíteni, mint a céltudatos, értékes, sikeres élet megélésének fontosságát.

Személyre szóló, differenciált bánásmóddal kívánunk hozzájárulni a gyermekek személyiségének kibontakozásához.
A gondjainkra bízott gyermekekből nyitott, aktív, kreatív, kiegyensúlyozott, emberséges ember legyen, aki nem csak észreveszi a szépet és jót, hanem tesz is érte.

A gyermekek jogainak és egyéni szükségleteinek figyelembevételével biztosítani az értelmi, érzelmi, testi és szociális fejlődésükhöz szükséges, derűs, kiegyensúlyozott hátteret, körülményeket, eszközöket és nevelési hatásokat.

Célunk, hogy a bölcsődét, mint a család kiterjesztését éljék meg a gyermekek, ahol együtt vannak kicsik és felnőttek, egymásra kölcsönösen odafigyelve, egymást segítve.

Mivel bölcsődéink szolgáltatások a családok részére, ezért a szülők elsődleges szerepét elismerve és véleményüket komolyan véve működünk.